Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/28/19 in all areas

  1. 1 point
    Snyggt jobbat med baklämmen! Ser verkligen ut som en uppgradering mot "pappskivan" som satt innan Funderar bara på hur man nu hanterar åtkomst till innandömet/lamporna etc om man behöver byta en lampa el likn? Blir det inte j_vligt med tejpen? Eller det löser man när det blir dags?
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.