Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/03/19 in all areas

  1. 1 point
    Finns på Irland... gå in på adverts.ie och sök på wheels orc nej... jag är inte duktig på att lägga in länkar... /janne
  2. 1 point
    Gammal tråd men hade läst detta och uteslöt först att kolla på gallret från 90:an nu när jag behövde ett till min 100. Men sen mätte jag båda bilarna och det skiljer bara tre centimeter på den invändiga bredden där gallret monteras. Armstöden i 100 är relativt breda och åtminstone i den tidiga 90 jag har sitter armstöden bakom gallret. Så nu har jag monterat gallret i 100:n och hoppas att det kommer bli godkänt på regbesiktningen. Lite lägre takhöjd i 100 så gallret får lutas något. 90-serien är inte så liten som den ser ut om än den har lite smidigare yttermått...
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.